Wincc de raporlama

WinCC de raporlama

WinCC de raporlama SCADA, geniş çerçevede bakıldığında izleme yazılımlarına verilen addır. İçeriğine bakıldığında ise çok kompleks yapılarla karşılaşılabilir. En basit uygulamadan en karmaşık uygulamalara kadar mantık aynıdır; “Sistemi izlemek ve kontrol etmek.” Bu tip programları aslında iki çeşit yolla geliştirmek mümkündür. Birincisi; paket yazılım araçları: ICONICS, WINCC, WONDERWARE, INDUSOFT vb. Bu markalardan seçim çoğu zaman […]