Termik Santrallerde Bulut Tabanlı Enerji Yönetimi

Termik Santrallerde Bulut Tabanlı Enerji Yönetimi Enerji tesislerinde veri toplama ve bu veriyi analiz etme gün geçtikçe önemi artan bir konu haline gelmiştir. Son dönemdeki gelişmelerle bu veriler bulut tabanlı enerji yönetimi sistemi ile daha kolay uygulanabilir hale gelmiştir. Bu yönde bir çok firma sistemlerinin takibini ve raporlarını santraldeki ünite bazında bulut yazılımlar üstünde tutmaktadır. […]

Çimento Sektöründe Enerji Verimliliği

Çimento Sektöründe Enerji Verimliliği Yazılımları Her sektörde olduğu gibi çimento sektöründe de enerji gider kalemleri arasında en büyük payı almaktadır. Bu kalemde harcanan enerjinin ölçümlenmesi ve buna göre verimlilik projelerinin yapılması önemli bir konu olarak tüm sektörlerde olduğu gibi çimento sektöründe de önemlidir. Bu yüzden çimento sektöründe enerji verimliliği yazılımları öne çıkmaktadır. Bu amaçla firmamız […]

Rüzgar Santrali Yönetim Yazılımı

Rüzgar Santrali Yönetim Yazılımı Rüzgar santrallerinde rüzgar santrali yönetim yazılımı önemi çok büyüktür. Çünkü yapılan yatırımların geri dönüşlerini analiz etmek ve yeni yapılacak yatırımlara yol gösterme açısından veri toplama ve değerlendirme sistemleri önemlidir. Bu amaçla firmamız bir çok santralde veri toplama ve izleme sistemi kurmuştur. Kurduğumuz sistemlerde türbinlerden aldığımız verileri değerlendirerek MS SQL Server veri […]